Croeso i Si-lwli Cymru

Siop pennaf plant Cymru!

DEWCH AM ANTUR I'N BYD HUDOLUS CYMRAEG

Siopiwch byd Si-lwli

MAE BREUDDWYDION YN MEDRU DOD YN WIR!

Ar enedigaeth ein plentyn gyntaf Cari Môn nol yn 2015, creusom y tegan gyntaf i ganu'n Cymraeg yn arbennig iddi hi. Y Seren Swynol oedd ei enw, ac yr oedd yn cysuro Cari o'r eiliad cyntaf un. Cawson freuddwyd i alluogi bob plentyn yng Nghymru i gael y cyfle i gael tegan addysgol a cerddorol Cymraeg yn eu bywydau.

Heb dim profiad yn y maes dylunio cynnyrch, busnes na marchnata, yr oedden yn benderfynol o newid y farchnad teganau Cymraeg am byth. 5 mlynedd ymlaen ac yr ydyn wedi gwerthu dros 20,000 o teganau ar draws y byd i gyd. Mae'r breuddwyd yn barhau i dyfu. Rydyn bellach yn gwerthu llyfrau, dillad, jig-sos ac bob math o adnoddau a nwyddau Cymraeg.

Mae Si-lwli Cymru yma i chi - y teuluoedd sydd eisiau weld Cymraeg yn rhan o bywyd ddyddiol eich teulu. Os mae'na unrhyw cynnyrch hoffech weld ar y wefan sydd ddim yna'n barod, plis rhowch wybod, ac mi wnawn drio ein gorau glas i gael yr hyn yr ydych angen.

Cynhyrchion

Seren Swynol - Tegan Cymraeg - Welsh Toy - Teganau Cymraeg - Tegan Cymraeg - Welsh Toy - Welsh Toys

SEREN SWYNOL

Seren Gerddorol Cymraeg

PRYNWCH
Welsh Dragon - Draigi - Tegan Cymraeg - Welsh Toy - Teganau Cymraeg - Tegan Cymraeg - Welsh Toy - Welsh Toys - W

DRAIGI™

Draigi - Ddraig Goch sy'n canu 4 anthem traddodiadiol Cymraeg.

PRYNWCH

HELO HEDDIW!

Helo Heddiw! (oed 3+) - ein Siart Dyddiol Cymraeg Magnetig

Prynwch

Cliciwch i weld y sylw rydyn wedi gael ar