Loli - Tegan Meddal - Canu a Siarad Cymraeg! (Blaen Archeb)
Loli - Tegan Meddal - Canu a Siarad Cymraeg! (Blaen Archeb)
Loli - Tegan Meddal - Canu a Siarad Cymraeg! (Blaen Archeb)
Loli - Tegan Meddal - Canu a Siarad Cymraeg! (Blaen Archeb)

Loli - Tegan Meddal - Canu a Siarad Cymraeg! (Blaen Archeb)

pris rheolaidd
$38.00
pris gwerthu
$38.00
pris rheolaidd
Rhestr Aros
label pris uned
yr un 
Yn cynnwys treth. Shipping calculated at checkout.

Plis nodwch:- Blaen-archeb! Ddim yn cyrraedd tan diwedd mis Tachwedd/dechrau Rhagfyr. Fe wnawn cysylltu hefo chi unwaith y maent ar eu ffordd i chi!

Croeso i aelodau mwyaf newydd o deulu teganau cerddorol Si-lwli Cymru! Ond mae'r teganau yma bach yn wahanol i'r arfer - gan y maent yn canu ac yn siarad yn y Gymraeg - y gyntaf o'r fath!  Syniad a ddoth o'r cyfnod clo nol yn 2020. 3 mlynedd galed o waith datblygu, a dyma nhw yn barod am y byd!! RIBIDIREW!! AC I FFWRDD A NI!!!

Mae Loli( o Deian a Loli) wastad yn barod am antur! Yr anrheg berffaith i blantos Cymru. Mae Loli llawn talent, ac yn canu alaw Deian a Loli pan yr ydych yn gwasgu'r botwm sain ar ei law, ond hefyd mae hi'n siarad 27 o  frawddegau gwahanol pan yr ydych yn gwasgu'r botwm ar ei fol:-

1. Helo - Deian a Loli Dani; 2. Ond mae gennyn ni gyfrinath; 3. Dewch hefo ni; 4. Ribidirew; 5. A dyna pryd geishi syniad; 6. A dyna'r diwrnod wnaethon ni sylweddoli fod Mam a Dad yn iawn; 7.  Dim ffiars bod ni'n mynd i'r gwely wan; 8. Dos di cynta (sibrwd) 9. Hwrw Hwre Hwre! 10. Gwna dy hun yn fach; 11.  Nawn ni helpu; 12. Tyrd - hefo'n gilydd; 13. Hwyl fawr; 14. Diolch ; 15. Ond tydy hyna ddim yn deg; 16. A dyma fi'n gael y syniad gorau erioed; 17. Oedd hyna'n lwcus; 18. Erm, Esgusodwch fi; 19. Mae'n rhaid ni weithio hefo'n gilydd; 20. Ac i ffwrdd a ni; 21. Wow; 22. Be goblyn sy'n mynd ymlaen?; 23. Ssshht, clywest ti hwna? 24. Tyrd Deian! 25. Hwn ydy'r diwrnod gorau erioed! 26.  Mae hyn yn ddiflas! 27.  Doedd'na mond un peth amdani!

Dim gwahaniaeth os ma'ch plentyn yn dilyn Deian a Loli ar y teledu neu beidio - does ddim tegan tebyg i hwn ar y farchnad, ac maent siŵr o fynd a Deian a Loli hefo nhw ar bob antur o hyn allan!!

Gwych ar gyfer ddatblygu:-

- Llythrynnedd; 

- Cyfathrebu;

- Helpu hefo ynganu'n gywir;

- Dysgu Cymraeg trwy chwarae;

- Normaleiddio'r iaith yn y cartref;

- Creadigrwydd;

- sgiliau echddygol manwl;

- Sgiligau Cymdeithasol;

- Datblygu annibyniaeth;

- Empathi

Addas o 3+

UKCA

Yn cymryd 3 x batri AAA